ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ:
ВЕДЕМО ДОКУМЕНТАЦІЮ ПРАВИЛЬНО.
ПЕРЕВІРКИ МОЗ УКРАЇНИ: ДОСВІД 2019 РОКУ


Доповідачі:

Антоніна Нижник, керуючий партнер юридичної компанії « МЕДКОНСАЛТИНГ»
Юлія Нахімчук, партнер юридичної компанії « МЕДКОНСАЛТИНГ»

Загальні питання

 • Зміни в законодавстві за останній рік: загальний огляд:
 • зміни в порядку проходження акредитації;
 • зміни в Ліцензійних умовах;
 • зміни в системі післядипломної освіти лікарів
 • Скасування паперових бланків: які дані вказувати в рекламі
 • Ліцензійний реєстр – як це працює і чи працює взагалі

Перевірки

 • Мораторій на перевірки МОЗ знятий:
 • досвід ЮК Медконсалтинг у підготовці до перевірок.
 • особливості проходження перевірок ліцензіатами 2019 року: найчастіші зауваження.

 Документація

 • «Головна ліцензійна папка» ліцензіата: ліцензія, перелік спеціальностей, Відомості про стан МТБ та персонал, дозвільні документи:
  • Як правильно оформити
  • Що робити, якщо документація втрачена
  • Що робити, якщо документація змінилась
 • За яких умов необхідно вносити зміни в ліцензію та повідомляти МОЗ України про зміни:
  • Перелік підстав для подання пакету документів в МОЗ України
  • Що і в якому випадку заповнювати (зразки)
  • Види супровідних листів (зразки)
 • Обліково-звітні форми, які має вести ліцензіат:
  • Чи існує вичерпний перелік таких форм і де він зазначений
  • Що робити, якщо ліцензіат вів документацію не встановленої форми
  • Форми: паперові носії чи електронні. Правильне ведення: буква закону чи як «сказали» у Facebook
  • Форми, що затверджені МОЗ України (зразки)
  • Форми, що розроблюються самим ліцензіатом (зразки).
 •  Кілька ліцензіатів в одному приміщенні: оптимізація діяльності чи ускладнення?
  • Особливості організації роботи кількох ліцензіатів, що отримали ліцензію на одне приміщення: питання ведення реєстратури, використання праці адміністратора, використання приміщень спільного призначення.

 Практична частина

 • Акт перевірки дотримання ліцензійних умов: сам собі перевіряючий: віртуальний аудит діяльності медичних центрів або приватно-практикуючих лікарів (на прикладі кількох пунктів Акту з наданням зразків документів).

Відповіді на запитання слухачів, індивідуальні консультації.КАДРОВІ ПИТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ НА РОБОТУ СУМІСНИКІВ, ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ, ЗМІННА РОБОТА


 Доповідач: 

Анжеліка Домбругова, юрист з питань трудового права, експерт з кадрових питань

Як прийняти на роботу сумісника

 • Чим відрізняється від загального алгоритму укладення трудового договору
 • Як не сплутати:
  •         зовнішнє сумісництво з основною роботою  на умовах неповного робочого часу;
  •          внутрішнє сумісництво з суміщенням професій (посад) та з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
 •        На що слід звернути увагу в кадровій документації (заява, наказ, повідомлення ДФС)

Практична частина

За 4-ма текстами наказів намагаємося визначити, який із них про прийняття на основну роботу на умовах неповного робочого часу, який про прийняття на роботу за сумісництвом, який про встановлення суміщення, а який – про покладення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Облік робочого часу

 • Види робочого часу: відмінності та випадки їх застосування
 • Табель обліку використання робочого часу: правила ведення та приклади заповнення
 • Підсумований облік: варіанти облікового періоду, обрахунок годин, звільнення та прийняття працівника в середині облікового періоду

Практична частина

Заповнюємо Табель обліку використання робочого часу на сумісника (з чіткими вихідними даними).

Змінна робота

 • Що слід враховувати при розробленні графіків змінності
 • Як при змінному графіку прописати перерви на обід
 • Чи завжди при введенні змінного графіка роботи слід вводити і підсумовувати облік робочого часу?

Практична частина

З’ясовуємо, що будемо робити, якщо на зміну припадає переведення годинників (додаткова або «зникла» година у зміні.

Відповіді на запитання слухачівДотримання ліцензійних умов та проходження перевірок: досвід ліцензіата


Доповідач:

Сергій Джевага, генеральний директор медичного центру «ІНГО»